V roku 2016, resp. 2017 zaplavila médiá informácia, že sa v novembri 2016 uskutoční (uskutočnilo) v Bratislave prvé sčítanie ľudí bez domova, a teda Bratislava bude mať prvé exaktné čísla o počte bezdomovcov. Pravdou je, že exaktné byť môžu, nie však prvé!

Sčítanie v roku 2011 bolo oproti predošlým cenzom iné nie len tým, že ponúkalo možnosť vyplnenia elektronického formulára, ale aj tým, že národné štatistické úrady mali poskytnúť z cenzu 2011 údaje o bezdomovcoch a ich základnej charakteristike (na základe nariadenia komisie (ES) č. 1201/2009, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov).

       Bezdomovcami podľa tohto nariadenia môžu byť osoby, ktoré žijú na ulici bez prístrešia – bez strechy nad hlavou (primárne bezdomovectvo), alebo osoby, ktoré sa často presúvajú medzi zariadeniami dočasného ubytovania – bez domova, resp. bez adresy (sekundárne bezdomovectvo).

       Na Slovensku sa pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2011 zisťovali len dáta za sekundárne bezdomovectvo, teda ľudí, ktorí žijú v rôznych obydliach, prístreškoch alebo v rôznych typoch ubytovní a iných inštitucionálnych zariadení pre bezdomovcov. Títo ľudia mali mať potom pre účely cenzu miesto obvyklého pobytu na adrese, kde boli sčítaní.

Pokračovanie tu: https://dennikn.sk/blog/1158187/bez-domova-a-predsa-scitani/