Úvod

KTO SOM

Volám sa Pavol Škápik, vyštudoval som sociológiu na Trnavskej univerzite v Trnave a onedlho budem mať 35 rokov. Práve štúdium vedy o spoločnosti, jej fungovaní a vzťahoch mi umožnilo lepšie pochopiť význam dát v rozhodovacích procesoch. Špecializujem sa na údaje z oblasti trhu práce, sociálnych politík a zdravotníctva.

Od apríla 2019 vediem na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy tím dátových analytikov. Predtým som pracoval v Inštitúte sociálnej politiky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Mojou prvou „školou dát“ bol však Štatistický úrad SR a medzinárodný projekt Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011. Od mája 2014 som sa podieľal aj na príprave Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021, ktoré bude vychádzať z dostupných údajov obsiahnutých v registroch.

1 + 1 + 1 = MOJA RODINA

Rodina je mojím zázemím, bez ktorého by som sa na vstup do politiky nikdy neodhodlal. Spolu so mnou ju tvorí manželka Martinka, teamlíderka v spoločnosti Volkswagen Slovensko, a náš trojročný syn Paľko. Všetci sme pôvodom Záhoráci, ktorí si za svoj domov vybrali bratislavskú Petržalku, pretože sme presvedčení, že táto mestská časť môže byť pri dobrom spravovaní z roka na rok lepším miestom na život.   

AKO MÔŽEM BYŤ UŽITOČNÝ

Rozumiem dátam, ktoré sú bohatstvom s nevyčísliteľnou hodnotou. Dáta na rozdiel od zlata netreba hľadať a ryžovať v ťažkých prírodných podmienkach. Ich úložiská sú všade okolo nás, treba si len správne vybrať.

Rozhodnutia opreté o kvalitné dáta sú rozhodnutia verifikované skúsenosťou a ľudským umom. Preto je rozhodovanie na základe dát cestou ako zodpovednejšie, profesionálnejšie a bez zbytočného spochybňovania meniť  spoločnosť k lepšiemu.

Som spoluzakladateľom projektu Klebedata zameranom na rôzne možnosti využívania dát. Naučíme to aj vás, aby správne rozhodnutia prevážili nad omylmi a transparentnosť nám nezovšednela…