Volám sa Pavol Škápik a kandidujem na poslanca miestneho zastupiteľstva Petržalka s číslom 23

Kto som

Mám 33 rokov, som ženatý, mám dvojročného syna a som Petržalčan. Petržalku poznám nielen z pohľadu dát, ale aj ako každodenný jej objavovateľ z pohľadu môjho syna. Tomuto som práve čaro tohto sveta ukazoval na príklade Petržalky. Neboli to len panelové domy, ako si mnohí Petržalku predstavujú, ale boli to aj existujúce detské ihriská, cyklotrasy smerujúce na hrádzu, vyšliapané chodníky k Chorvátskemu jazeru či Draždiaku s prekrásnymi kačkami, labuťami či rybkami alebo zeleň a stromy nachádzajúce sa popri dostihovej dráhy,  pozdĺž Chorvátskeho ramena alebo priamo pri Dunaji.

Čo robím

V súčasnosti pracujem ako analytik na Inštitúte sociálnej politiky a tiež som konzultantom Matúša Valla. Som tiež spoluautorom návrhu novely zákona o tzv. daňovej rezidencii, ktorý po schválení umožní nebratislavčanom presmerovať svoje dane do Bratislavy a členom petičného výboru proti výstavbe bytového domu na Tematínskej 1 v Bratislave – Petržalke. Bol som vedúcim tímu prípravy sčítania obyvateľov 2021 založenom na údajoch z registrov.

Čo ma baví

Som spoluzakladateľom projektu Klebedata, kde poukazujeme na rozličné možnosti využitia dátV dátach je sila a potenciál, je veľká škoda, že mnoho dát je využívaných v takej malej miere…a toto sa pokúšame zmeniť.

Ako to využijem

Aj pri spravovaní či návrhoch na zmeny v Petržalke je možnosť využitia dát, ktoré sa však, podľa mňa, nevyužívajú a toto by som chcel zmeniť. Aby verejnosť vedela, že prijaté rozhodnutia sú tie najlepšie možné aké pre obyvateľov Petržalky mohli byť. Lebo predsa sa hospodári s verejnými peniazmi, a teda verejnosť chce vedieť, že sa urobilo všetko preto, aby za vynaložené peniaze dostali primeranú (ak nie najlepšiu) hodnotu.

Pomáhať Petržalke a jej obyvateľom je nielen dôležité, ale ma to aj baví.

Okrem tohto

  • som pripravoval – spolupracoval na 5 medzinárodných grantových projektoch Európskej komisie
  • som mal na starosť spracovanie štatistík o kultúre, kriminality a súdnictva, národnostné štatistiky a pod.
  • sa venujem rôznym dátovým a územným analýzam
  • sa venujem rodine (10 mesiacov som bol doma na otcovskej dovolenke s mojím 2-ročným synom)
  • milujem prírodu, cestovanie a spoznávanie nových krajín

Ako ma opísal kamarát a spolutvorca klebedát:

Nevyliečiteľný workoholik pracujúci 25 hodín denne. Jediný, čo nájde ihlu v kope sena, milovník práce s dátami. Ani perfektné nie je dosť perfektné. V rámci profesie aktívne pracuje s rôznymi zdrojmi dát. Vo voľnom čase však tiež.