Chcete bývať v okolí vysokoškolsky vzdelaných ľudí? Hľadáte vysokoškolsky vzdelaného otca či matku pre svoje dieťa? Alebo hľadáte takéhoto partnera – partnerku pre svojho syna či dcéru? Tak v takom prípade Vám odporúčame, aby ste sa presťahovali do Petržalky, tu máte najvyššiu šancu stretnúť vysokoškolákov či vysokoškoláčky.
A kde presne sú tieto najhustejšie obývané miesta vysokoškolsky vzdelanými ľuďmi? Čítajte a dozviete sa, už samotný lov bude len a len na vás…
Lovu zdar!!!

Úroveň dosiahnutého vzdelania je jednou zo základných charakteristík, ktorými verejná a aj odborná spoločnosť posudzuje stav kultúrnej úrovne, no aj stav kvality ľudského kapitálu naprieč celou spoločnosťou a rôznymi skupinami obyvateľov.

V prostredí Slovenskej republiky údaje o vzdelaní nie sú obsahom registra obyvateľov (či nového registra fyzických osôb) a ani neexistuje žiadny relevantný zdroj, ktorý by ich obsahoval a každoročne poskytoval informáciu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní. Jedinou výnimkou je sčítanie obyvateľov, ktoré tento údaj poskytuje s desaťročnou periodicitou. A následne sú už len spracovávané odhady, ktoré však nejdú až do územného detailu.

Keďže riešime hypotetickú úlohu, kde sa má žena (muž) presťahovať aby tam čo najpravdepodobnejšie stretla vysokoškolsky vzdelaného muža (či ženu), tak sme využili ako zdroj práve dáta z ostatného sčítania obyvateľov, domov a bytov, konkrétne GRID o rozmere 1 km x 1 km.

Vo všeobecnosti sme hľadanie takýchto miest využili voľne dostupný dataset, ktorý je tvorený 50 661 štvorcami s plochou 1 km2 (hraničné štvorce nemusia mať plochu 1 km2). Z  celkového počtu štvorcov bolo menej ako jedna tretina obývaných (31,4 %) a v štvrtine (12 664) štvorcov žil aspoň jeden vysokoškolsky vzdelaný človek.

Celkovo na území Slovenska žilo 748 175 vysokoškolsky vzdelaných ľudí, čo je o 324 851 viac ako v roku 2001. Teda môžeme povedať, že ich počet sa za desať rokov viac ako zdvojnásobil.

Pokračovanie tu: https://dennikn.sk/blog/1330422/najhustejsia-koncentracia-vzdelancov-je-v-bratislavskej-petrzalke/