Najľudnatejší štvorec na Slovensku nie je v žiadnej časti Bratislavy či mesta západného Slovenska. Tak kde ho teda nájdeme? Základnými indíciami pre vás bude niekoľko dátových klebiet o tomto mieste. V roku 2011 sa v ňom sčítalo 17 432 obyvateľov, 8 926 žien a 8 506 mužov. Väčšina z nich (83,8 %) bola v ekonomicky aktívnom veku a 52 % ekonomicky aktívna. Už viete?
Tak ešte indícia, že viac ako 3 000 obyvateľov hľadaného miesta malo vysokoškolské vzdelanie.

       Najhustejšie zaľudnený kilometer štvorcový v Európe patrí Barcelone, v rámci ktorej nájdeme oblasť s 53 199 obyvateľmi. Nedávno nás jeden kolega upozornil na o tomto informujúci článok, no Slovensko tam chýbalo. Preto sme pre vás vyhľadali najzaľudnenejšie územie – miesto na Slovensku.

       Rozmiestnenie obyvateľov v priestore sa zvyčajne spracováva a aj zverejňuje vo forme agregovaných údajov o počte obyvateľov na základe administratívnych hraníc či štatistických územných jednotiek. Tento spôsob spracovania má však viacero negatív, ktoré výrazne ovplyvňujú ich analytické využitie. Napríklad to, že zanedbávajú prírodné pomery, ich možná modifikovateľnosť a meniteľnosť v čase a toto môže ovplyvňovať výsledky priestorových analýz dát.

Pokračovanie tu: https://dennikn.sk/blog/1097781/klebetime-o-metropole-vychodu/