Po zverejnení blogu s dátami o hustote obyvateľov v kilometrových štvorcoch sme mali niekoľko otázok na to, či neexistujú voľne dostupné aj iné dáta za menšie územné jednotky o Bratislave. Preto sme sa v tomto blogu rozklebetili o jednej forme územne podrobných dát, ktoré by mohli pomôcť lepšiemu plánovaniu a napredovaniu Bratislavy.
Okrem iného tu nájdete v ktorých mestských častiach sú základné sídelné jednotky s najväčším počtom obyvateľov, detí či seniorov a na čo sa takéto dáta dajú, podľa nás, využiť (napr. ihriská, škôlky, zástavky MHD, obchody, no aj pre seniorov denné stacionáre alebo opatrovateľská služba, či aspoň lavičky a bezbariérové prechody).

Po zverejnení blogu s dátami o hustote obyvateľov v štvorcoch (napr. blog Klebetíme o TOP 10 „hustých“ miestach) sme mali niekoľko otázok na to, či neexistujú voľne dostupné aj iné dáta za možno i menšie územné jednotky z pohľadu počtu obyvateľov, najmä s dôrazom na Bratislavu. Dokonca možno až také, ktoré by kopírovali hranice ulíc, blokov či aspoň disponovali nejakým spoločným znakom.

Čiastočne požiadavku na inú formu územne špecifických dát spĺňajú základné sídelné jednotky (ďalej aj ZSJ). Tieto sú určené na priestorovú identifikáciu a sledovanie sociálno-ekonomických a územno-technických javov priamo viazaných na osídlenie. V prípade Bratislavy ide skôr o urbanistické obvody a sú charakteristické zhodným funkčným využitím väčšiny objektov, prípadne ďalším jednotiacim znakom.

Konkrétne Bratislava je tvorená 264 takýmito jednotkami a z nich najviac (42) je zhodne v Novom meste a v Ružinove. Väčšina ZSJ (214) je obývaná a v každej obývanej je prihlásená na trvalý pobyt aspoň jedna žena a ekonomicky aktívna osoba. Mladší ako 15 rokov obývali len 198 a 65-roční a starší 203 bratislavských ZSJ.

Pokračovanie tu: https://dennikn.sk/blog/1203651/bratislava-nehanbi-sa-a-pouzivaj-data/