Hlavné mesto SR Bratislava na svojom mapovom portáli vizualizovalo umiestnenie reklamných plôch po bratislavských mestských častiach. V rámci zobrazených informácií sú k dispozícii údaje nielen o lokalizácii, ale často aj o vlastníkovi, type vizuálneho smogu a aj veľkosti. Ste zvedavý ako je na tom Vaše okolie? Tak čítajte alebo kliknite na link v texte.

Vizuálny smog chápe odborná aj laická verejnosť ako presycovanie verejného priestoru reklamnými plochami. V Bratislave je toto presycovanie najvypuklejšie a vzhľad bratislavských dopravných tepien, ulíc a námestí je týmto silne ovplyvnený. Nejde len o tradičné billboardy, ale aj o brutálne megaboardy, blikajúce city-lighty, pololegálne plotre na plotoch, atď.

Slovenská legislatíva považuje za reklamnú stavbu konštrukciu, ktorá je pevne spojená so zemou, upevnená strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ na zemi. Teda stavba, ktorá si vyžaduje pri osadení úpravu podkladu a ktorej funkcia je šírenie reklamných, propagačných, navigačných a iných informácií viditeľných z verejných priestorov.

Pokračovanie tu: https://dennikn.sk/blog/1657323/dychame-v-bratislave-vizualny-smog/