Súčasný systém financovanie obcí a miest viazaný najmä na trvalý pobyt najmä v prípade Bratislavy reálne neodzrkadľuje každodennú prítomnosť obyvateľov na danom území. 

Či už je to chýbajúce vlastníctvo nehnuteľnosti, prílišnú zdržanlivosť vlastníkov pri vydávaní súhlasu s prihlásením sa na trvalý pobyt alebo jednoducho zaťažujúca nutnosť zmien všetkých relevantných dokladov, nastavenie trvalého pobytu dnes zväzuje ruky tým občanom, ktorí by mali záujem svojou osobou prispieť k lepšiemu financovaniu územnej samosprávy tam, kde reálne žijú. Preto navrhovaná novela zákona o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR dá do rúk týmto občanom jednoduchý nástroj na zmenu ich daňovej rezidencie.

Viac tu: https://skapik.blog.sme.sk/c/493563/smerujme-dane-tam-kde-realne-zijeme-aneb-130-tisic-ludi-v-bratislave-bez-trvaleho-pobytu.html