Kde sa nachádzajú TOP 10 husté miesta Slovenska? Dostaneme sa konečne na západ Slovenska? Je všetkých sedem v Bratislave či sú aj inde po Slovensku husto obývané územia. To sa dozviete v nasledujúcich riadkoch aj na záver s malou ponukou pre záujemcov.

Všeobecným cieľom v oblasti spracovania dát do štvorcovej 1 km x 1 km siete je poskytnúť spoločnosti geopriestorové informácie a štatistiky na čo najnižšej územnej úrovni. Je to práve preto, aby štatistická komunita poskytla odbornej a aj laickej verejnosti dáta – informácie pre kvalifikovanejšie popisy a analýzy spoločnosti, životného priestoru a aj životného prostredia. Už na váš prvý pohľad môžete vidieť, že takto podrobne zdieľané štatistické informácie sú zaujímavé a aj využiteľné.

Viac tu: https://dennikn.sk/blog/1119465/klebetime-ze-husto-je-nielen-v-kosiciach/