Po zverejnení blogu s dátami o hustote obyvateľov v kilometrových štvorcoch sme mali niekoľko otázok na to, či neexistujú voľne dostupné aj iné dáta za menšie územné jednotky o Bratislave. Preto sme sa v tomto blogu rozklebetili o jednej forme územne podrobných dát, ktoré by mohli pomôcť lepšiemu plánovaniu a napredovaniu Bratislavy.
Okrem iného tu nájdete v ktorých mestských častiach sú základné sídelné jednotky s najväčším počtom obyvateľov, detí či seniorov a na čo sa takéto dáta dajú, podľa nás, využiť (napr. ihriská, škôlky, zástavky MHD, obchody, no aj pre seniorov denné stacionáre alebo opatrovateľská služba, či aspoň lavičky a bezbariérové prechody).

Čiastočne požiadavku na inú formu územne špecifických dát spĺňajú základné sídelné jednotky (ďalej aj ZSJ). Tieto sú určené na priestorovú identifikáciu a sledovanie sociálno-ekonomických a územno-technických javov priamo viazaných na osídlenie. V prípade Bratislavy ide skôr o urbanistické obvody a sú charakteristické zhodným funkčným využitím väčšiny objektov, prípadne ďalším jednotiacim znakom.

Konkrétne Bratislava je tvorená 264 takýmito jednotkami a z nich najviac (42) je zhodne v Novom meste a v Ružinove. Väčšina ZSJ (214) je obývaná a v každej obývanej je prihlásená na trvalý pobyt aspoň jedna žena a ekonomicky aktívna osoba. Mladší ako 15 rokov obývali len 198 a 65-roční a starší 203 bratislavských ZSJ.

Viac tu: https://dennikn.sk/blog/1203651/bratislava-nehanbi-sa-a-pouzivaj-data/