Čo sú moje priority – čo chcem dosiahnuť

Petržalka pre všetkých”. Petržalka nemôže byť vnímaná iba ako miesto na prespanie. Petržalka má veľký potenciál, ktorý môžeme a musíme využiť.

Okrem toho sú moje ďalšie priority:

 • DOPRAVA & MOBILITA
  • parkovanie so zvýhodnením rezidentov
  • dokončenie električky
  • nové elektronické tabule
  • cyklotrasy oddelené od automobilovej dopravy
 • VÝSTAVBA & VEREJNÉ PRIESTORY
  • vytvorenie nového centra Petržalky
  • zasadenie sa o reguláciu výstavby pozdĺž električkovej trate
  • vytvorenie mestského Lesoparku v okolí Draždiakov
  • bezbariérovo po verejnom priestore
  • opravy terás, chodníkov, ihrísk, osvetlenia, lavičiek a smetných košov a aj ich výstavba
  • fontánky s pitnou vodou
 • SLUŽBY PRE OBČANOV
  • otvorená samospráva
  • nové materské školy
  • senior ako súčasť komunity
  • čistota ihrísk, ciest, chodníkov, parkov a vnútroblokov
  • podpora komunitných záhrad

viac o mojich prioritách

Kto som

Som dátovým analytikom na Inštitúte sociálnej politiky a konzultantom Matúša Valla. Som tiež spoluautorom návrhu novely zákona o tzv. daňovej rezidencii, ktorý po schválení umožní nebratislavčanom presmerovať svoje dane do Bratislavy a členom petičného výboru proti výstavbe bytového domu na Tematínskej  1 v Bratislave – Petržalke.

Prečo vlastne kandidujem

Stačí sa len poprechádzať po našej Petržalke a vidíme, že akosi sa nehýbe a stojí na mieste. Nielen nedokončením električkového spojenia, ale aj nedostatočným pokrytím miest v škôlkach, neexistenciou jasličiek, nekoncepčným riadením výstavby, úpravy či kontroly ihrísk, lavičiek, ciest, chodníkov, prechodov pre chodcov, parkov, parkovacích miest a pod.

S kým kandidujem

Do miestneho zastupiteľstva kandidujem za zoskupenie SPOLU – občianska demokracia, Team Vallo a Progresívne Slovensko. Ide o zoskupenie ľudí, ktorí pre mňa symbolizujú čestnosť, slušnosť, pracovitosť a odbornosť. Teda symboly, ktoré sa zdá, že v tejto krajine chýbajú a ktoré Petržalka, či celá Bratislava potrebuje. No hlavne ide o ľudí, s ktorými zdieľam spoločné myšlienky na zmeny a s ktorými ich aj aktívne budeme po našom zvolení v zastupiteľstve presadzovať.

Opýtajte sa ma

ak máte otázku, nebojte sa opýtať