V Petržalke sa do parkovacieho systému registrovalo už 28 000 obyvateľov a takmer 32 000 vozidiel. Väčšina, 83% z vozidiel bola registrovaná elektronicky – prostredníctvom online aplikácie. Vyznačených je len 5 500 miest, ale ľudia sú už pripravení aj na nových vyznačených miestach parkovať ako rezidenti. Kontroly parkovania v regulovaných zónach boli, ale zatiaľ bez výrazných represií a boli skôr ľudia upozorňovaní a informovaní o zmenách.

Viac tu: https://dennikn.sk/blog/1883328/prve-cisla-z-petrzalskeho-parkovania/

Kvalitné údaje sa stávajú prioritou

Petržalský pilotný parkovací systém je naozaj doslova PILOT, z ktorého prioritne Petržalka a aj hlavné mesto získa podrobné dáta. Dáta nielen o počte automobilov, registrovaných či štruktúre vzťahov k vozidlu, ale aj o tom, koľko ľudí využije elektronický spôsob registrácie, koľko ľudí treba na kontroly parkovania a tiež koľko ľudí bude potrebných pri osobnej registrácii.

Využívaním údajov vieme zlepšiť život na Slovensku. Či už je to na malej lokálnej úrovni alebo národnej, dáta by mali byť vždy podkladom pre rozhodnutia. Treba však pripomenúť, že pre kvalifikované rozhodnutia nestačí len dáta mať, ale treba im aj rozumieť. Správna interpretácia dát je alfou a omegou kvalitných a správnych rozhodnutí vo verejnom živote a pri výkone verejnej moci. Rozhodujme zodpovedne – rozhodujeme správne – Rozhodujme na základe dát!