Dáta zo SIM kariet nám aj tento týždeň rozprúdili v Bratislave živú debatu o tom, koľko ľudí v Bratislave žije, koľko má trvalý pobyt, koľko cestuje do práce, navštevuje škôlky či školy a tiež koľko pravidelne dochádza. Keďže v ostatnom čase pribudli k tejto téme viaceré zaujímavé analytické komentára či aktuálne čísla, tak si o týchto dátach poklebetíme.

Bombastické čísla o počte SIM kariet už v prostredí Slovenska nie sú žiadna novinka a o ich existencii vie nejeden laik a aj štátna či verejná správa s nimi experimentuje. Preto povedať, že v Bratislave nocuje 633 806 ľudí znamená, že viacerí ľudia hneď spozornia a upozornia autora tejto myšlienky či analýzy, že ide o počty SIM kariet a nie počty ľudí. A bez ďalších dodatočných úprav sa z toho čísla dá s ťažkosťami extrahovať, koľko ľudí to môže byť (ale nemožné to nie je). Je to najmä vtedy, ako aj v tomto prípade, že boli spájané anonymizované dáta od 3 veľkých operátorov a pritom nebolo odstraňované viacnásobné držanie – nosenie SIM kariet, neboli rozlišované súkromné či služobné SIM karty atď. Tiež neboli pri tomto dopočítavané osoby, ktoré telefónom či iným zariadením obsahujúcim hlasovú SIM kartu nedisponujú. Aj preto pri tejto interpretácii hovorme naozaj o počte SIM kariet a nie počte ich nositeľov.

Ale chápeme, že pri porovnaní čísiel počtu obyvateľov zo Štatistického úradu SR a týchto čísiel, nastáva otázka, že či sú všetky tieto metodické nedostatky dôvodom takých veľkých rozdielov. Bratislava má podľa dát z konca roku 2018 trvalo bývajúcich 432 864 obyvateľov. Je to číslo pochádzajúce z demografickej štatistiky, ktoré sa odvíja od výsledkov jednotlivých sčítaní obyvateľov (cenzu). V podmienkach SR je v období medzi dvoma sčítaniami zaužívaný proces každoročného bilancovania pohybu obyvateľstva na základe pripočítania narodených a prisťahovaných a odpočítania zomretých a odsťahovaných.

Pokračovanie tu: https://dennikn.sk/blog/1503421/kedy-bude-z-bratislavy-polmilionove-mesto/