Princíp otvorených dát je jednoduchý, zverejnia sa dáta v strojovo čitateľnom a spracovateľnom formáte a nechajú sa ľudia – firmy – občianske združenia, nech z nich vyťažia maximum informácií – inovácií – inovačných postupov.

V Bratislave sa začína so zdieľaním. Tentokrát však nie bicyklov, či elektrických áut, ale dát. Po vzore európskych metropol aj Hlavné mesto SR Bratislava dnes spustilo svoj nový portál určený na zdieľanie otvorených dát širokej, aj odbornej verejnosti (https://opendata.bratislava.sk/). Z hľadiska obsahu a rozsahu ide z pohľadu samospráv o jedinečný portál svojho druhu na Slovensku. Už v čase spustenia je avizovaných približne 370 datasetov tvoriacich 522 zdrojov údajov v strojovo spracovateľných formátoch, tak aby ich čítanie a spracovanie bolo umožnené čo najväčšiemu počtu záujemcov. Nadšenci priestorových údajov si tiež prídu na svoje.

Portál sa člení podľa vecných oblastí na 12 kategórií, v rámci ktorých sú zdieľané nie len dáta zbierané a tvorené hlavným mestom a mestskými organizáciami, ale predovšetkým údaje o Bratislave tvorené orgánmi verejnej moci a tretími stranami. Ako príklad môžeme uviesť dáta Mestskej polície Bratislava o priestupkoch, priebežne aktualizované dáta z Registra adries, dáta o pohybe turistov či domácich z wifi-hotspotov lokalizovaných v Starom Meste, dáta Dopravného podniku Bratislava a Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, agregované údaje Štatistického úradu o počte obyvateľov podľa rôznych členení či priestorové informácie z technickej mapy mesta, na ktorej môžete prezrieť technické zázemie v okolí Vášho bydliska.

Pokračovanie tu: https://dennikn.sk/blog/1594488/bratislava-otvorila-brany-nie-klucom-ale-datami/